Projekty

Alt Image Full

Project Details

  • Lokalizacja:

    Woj. lubelskie
  • Usługa:

    Budowa drogi/utwardzanie.
  • Kategoria:

    Utwardzanie

Roboty drogowe.

Roboty drogowe

Innym, niezwykle popularnym, sposobem zagospodarowania skał odpadowych jest ich wykorzystanie do wykonania podbudowy, remontów i utwardzania dróg lokalnych.
Oprócz podstawowych badań odpadów zostały przeprowadzone analizy takich parametrów jak: nasiąkliwość, skłonność do rozpadu ziarnowego, wytrzymałość na miażdżenie, zagęszczalność itp.
Przydatność odpadów do realizacji robót ziemnych została określona na podstawie znajomości parametrów fizyko-mechanicznych odniesionych do wymagań zawartych w Polskich Normach (Pomiar GIG, 2002). Podstawą dopuszczenia materiału do robót ziemnych są ustalenia zawarte w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Wymagania i badania.
Dotychczas wykonano szereg dróg lokalnych z wykorzystaniem odpadów pogórniczych, m.in. w gminie Puchaczów, Cyców, Jastków, Milejów, Urszulin i Syczyn.
 
Utwardzanie placów

Podobnie jak w przypadku robót drogowych odpady górnicze stanowią bardzo dobry materiał do utwardzania placów, nierówności terenu, budowy podjazdów, zjazdów. Po nawiezieniu i zagęszczeniu odpadów, należy je przykryć warstwą piasku lub żwiru.
Te sposób zagospodarowania odpadów jest szeroko wykorzystywany przez mieszkańców gmin sąsiadujących z kopalnią.
Przykładem większej inwestycji było utwardzenia placu z wykorzystaniem odpadów górniczych w miejscowości Sawin który następnie wykorzystano pod budowę stacji paliw.