Aktualności

Dokumenty

Dokumenty

Formularz ofertowy - przetwarzanie odpadów.

Zaproszenie do współpracy na świadczenie usług związanych z usuwaniem i przetwarzaniem odpadów pochodzących z przeróbki suchej i mokrej węgla kamiennego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., o kodzie 01 04 12.

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia ważności decyzji na odzysk odpadów.

Dziennik ustaw z dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Link do tekstu ustawy.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Link do tekstu ustawy.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dziennik ustaw nr 16 poz 78.

Link do tekstu ustawy.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

USTAWA 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Link do tekstu ustawy.