getcomixxx.com

Przywracamy naturze

      

 EkoTRANS Bogdanka sp. z o.o.  nie świadczy usług transportu węgla. 

  

 

O Firmie

EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. należy do grupy Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., jednej z najnowocześniejszych kopalń węgla kamiennego w Polsce.

Głównym przedmiotem działalności EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. jest kompleksowe organizowanie procesu odzysku polegającego na usuwaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne.

39.00.Z- DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

 

Oferta

Firma oferuje usługi w zakresie usuwania i przetwarzania odpadów o kodzie 010412 (powstających w procesie przeróbki suchej i mokrej węgla kamiennego - jego oczyszczania i płukania). W tym rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych oraz wyrobisk pokopalnianych.


Profil działalności spółki EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. obejmuje kompleksową realizację usług w zakresie przetwarzania odpadów w procesie odzysku w miejscach określonych w decyzjach administracyjnych na przetwarzanie odpadów, w tym m.in. realizację usługi w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne, pojazdami samochodowymi (samowyładowczymi).

 

Rekultywacja

Rekultywacja to zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg (art. 4, pkt 18). Rekultywację gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności górniczej. Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia dalszej działalności (art. 20, ust. 3, 4).

więcej...

Aktualności

Nadrybie Wieś
– Rekultywacja niecki osiadania powstałej wskutek eksploatacji węgla.

Film z realizacji

 

FILM - Nadrybie Wieś

 

 

Przykładowe zastosowania skały płonnej

Prezentacja PDF

 

 

 

 

soankbang